Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/customers/toimistotarvikkeetcom/public_html/shop/page.php on line 88

Warning: Use of undefined constant title - assumed 'title' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/customers/toimistotarvikkeetcom/public_html/shop/page.php on line 174
Toimistotarvikkeet.com - Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Balance Office Solutions Oy:n tietosuojaseloste

Sirrikuja 4 C
00940 Helsinki 
09-5424 6400
asiakaspalvelu@toimistotarvikkeet.com

1. Yhteyshenkilö
Juha Hanski
09-5424 6400
juha@toimistotarvikkeet.com

2. Asiakasrekisteri

Rekisteri sisältää tietoja toimistotarvikkeet.com verkkokauppaan rekisteröityneistä yrityksistä ja henkilöistä. Rekisterissä käsitellään yritysten tietoja kuten yrityksen nimi ja Y-tunnus, henkilön nimi ja sähköpostiosoite, yrityksen posti- ja laskutusosoite sekä puhelinnumero. Emme kerää rekisteriin esimerkiksi henkilötunnuksia.

3. Asiakasrekisterin käyttötarkoitus 

Rekisteriä käytetään yrityksen laskutuksessa, tuotteiden toimitukseen ja asiakkuuden kannalta tärkeiden viestien lähettämisessä. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

4. Asiakasrekisterin tietosisältö 

Rekisterissä käsitellään yrityksen asiakkaiden yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:

  • Rekisteröidyn yrityksen nimi ja Y-tunnus
  • Rekisteröidyn yrityksen osoite ja kotipaikka
  • Rekisteröidyn yrityksen laskutusosoite
  • Rekisteröidyn yhteyshenkilön etu- ja sukunimi
  • Rekisteröidyn yrityksen tai yhteyshenkilön sähköpostiosoite
  • Rekisteröidyn yrityksen ja yhteyshenkilön puhelinnumero 

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Yhteystiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään. 

6. Tietojen suojaaminen ja tietoturva

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisena ja se on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta.  Tietoihin pääsy on rajattu, eikä tietoja luovuteta muille toimijoille. Tiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on yrityksen asiakas. Asiakkuuden päättymisen jälkeen tietoja säilytetään pääsääntöisesti 12 kuukautta. Kaikki manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Rekisteriin talletetut tiedot eivät ole säädetty salassa pidettäviksi. Rekisteritiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja asiakastietojen käyttöä valvotaan. Yrityksen käytössä oleva tietokoneet, ovat suojattuja. Yrityksen sähköpostiohjelma tallentaa yritykselle tulleiden ja lähetettyjen viestien sähköpostiosoitteet. Yrityksen kotisivuilla olevien yhteydenottolomakkeiden kautta lähetetyt tiedot välittyvät yrityksen sähköpostiin. Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisena ja se on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta.

7. Rekisterin siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Yritys ei käytä yhteystietojen käsittelyssä tai sen siirrossa EU:n tai ETA:n ulkopuolella olevia palveluja. 

8. Rekisteröidyn tarkastusoikeus 

Rekisteröidyllä yrityksellä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa rekisteriin talletetut omat tietonsa milloin tahansa. Rekisteröity henkilö voi käyttää Henkilötietolain mukaista tarkastusoikeuttaan esittämällä pyyntö Balance Oy:lle (toimistotarvikkeet.com) osoitetulla allekirjoitetulla asiakirjalla.

9. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle 

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen tietojaan ei ole käsiteltysoveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 

10. Yhteydenotot Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt

kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä rekisterin ylläpitäjän sähköpostiin juha@toimistotarvikkeet.com tai postitse osoitteeseen: 

Balance Oy / toimistotarvikkeet.com 
Sirrikuja 4 C
00940 Helsinki